پورسینا و تعلیم وتربیت

اگر چه کتاب قانون یک کتاب درسی پزشکی و در سطح تخصصی است ولی با این وصف موضوعاتی مانند چگونگی تربیت و پرورش فرزند را نیز  از قلم نیانداخته است.  او این مطلب را بطور مختصر و طی چند دستور بیان داشته . این دستورات تا سن چهارده سالگی هر کودک و نوجوان را در بر می گیرد و شامل نکات تربیت ،بهداشتی ،ورزش ،تعلیم و تربیت و حتی کتابخوانی می باشد.

اخطار!
از نکته های مهمی که پور سینا به آن اشاره می کند این است که کودک تا سن شش یا هفت سالگی نباید مورد خشم شدید،ترس و مانند آن قرار گیرد.

یعنی هرنوع ترساندن کودک ،یا آزار جسمی و روحی او ممنوع است.یک بررسی بعمل آمده توسط آقای دکتر قائمی روانشناس مشهور که در شهر برلن آلمان انجام گرفته اغلب نوجوانان و جوانانی که از منزل گریخته اند از جمله آنانی بودهاند که توسط پدرانشان تنبیه می شدند.


امروزه مشخص شده است که اثر تنبیه بر روی کودک و نوجوان بقدری مخرب است که می تواند از او یک مجرم خطرناک و یک بیمار روانی بسازد.

روانشاد استاد ملک الشعراء بهار در زندگی نامه خود می نویسد بعلت طرز رفتار خشمگینانه پدرش در دوران کودکی و نوجوانی آن چنان حس اضطراب و و حشت دائمی در ا بوجود امده بود که حتی در دوران بعد از نوجوانی و در میانسالی او اگر در خیابان مورد اهانت کسی قرار می گرفت و به او  حرفی ناشایست می زدند او جرئت اعتراض نداشت.زیرا بخاطر  روش استبدا دی پدرش در دوران کودکی و نوجوانی حس هر گونه اعتراض و پاسخگویی از او گرفته شده بود.کودک آزاریها اغلب عمدی نیست ولی از حس خودخواهی و نادانی پدر و مادر نشآت میگیرد.

اکنون به دستورات و راهنمائیهای شهزاده پزشکان تاریخ پور سینا گوش می دهیم!

دستور نخست
بايد بسيار مراقب بود كه در آغاز  انتقال كودك به مرحله خردسالي، اخلاق و رفتار وي پسنديده و معتدل گردد.

براي اين منظور نبايد كاري كرد كه كودك به خشم زياد، ترس زياد، اندوه و شب بيداري زياد برخورد كند ويا دچار شود. هرچه را طفل آرزو كرد بايد زود برآورده شود و از هر چيزنفرت داشت از وي دور گردد .

در اين دستوردو نفع وجود دارد: يكي نفع نفساني است زيرا بچه از همان طفوليت به اخلاق و رفتار نيكو خوي ميگيرد و نيكي در او سرشتي ميشود و از او جدا نميگردد.

ديگر آن كه براي بهبود تنش مطلوب است، زيرا همان طور كه از سوء مزاج، بدخلقي وبدرفتاري سر ميزند، ازعادت به بدخوئي نيزسوء مزاج پيدا ميشود . مثلا !

خشم، مزاج را بيشتر ازحالت اعتدال گرم ميكند،

اندوه خشك مزاجي ببار ميآرد،

پژمردگي و كم ارا دگي نيروي رواني را سستی مي بخشد
و مزاج را به سوي بلغمي بودن گرايش ميدهد .

پس معلوم ميشود كه در خوش خلقي بهبودي تن و روان نيز هست.


دستور دوم!
وقتي كودك از خواب بيدار شد، بهتر آن است كه استحمام شود و بعد به مدت يك ساعت با اسباب بازيهايش و يا بهمنظوربازي كردن تنها گذاشته شود، سپس كمي غذا بخورد و از آن بهبعدزيادتر از پيش به بازي بپردازد، باز استحمامكند و غذا بخورد و تاحد ممكن نگذارند در وقت غذا خوردن آب بنوشد، زيرا آب غذاي خام را قبل از هضم شدن به درون ميراند.


دستور سوم
وقتي كودك به شش سالگي رسيد، بايد او را به معلم و شخص ادب آموزسپردوبه تدريج به كسب تحصيلش واداشت. نبايد او را بزور وادار كرد كه يك دفعه كتاب را بگيرد و از خود دور نسازد .

از شش سالگي ببعد شستشو كاهش مييابد و طفل قبل از غذا خوردن بيشتر بازي ميكند.

دستو ر چهارم

 خرد سالان بايد از نبيذ (نوشابه انگور و خرما) بپرهيزند، بويژه خردسالاني كه گرم و ترمزاجند زيرا زياني كه از نبيذ پيدا ميشود پيدايش زرداب درنوشنده آن است، كه زود به تن آنها سرايت ميكند . نفع نبيذكه ريزش زرداب و يا تري بخشيدن به مفاصل است براي خردسالان مورد نيازنيست، زيرازهره (ترشح صفرا) آنها بحدي نميرسد كه احتياج به دفع آن همراه ادرار موجود باشد و مفاصل آنها كاري به تر گردانيدن ندارد .

بايد كاري كرد كه آب گواراي پاك را هميشه آرزو كنند.اين بود دستور پرورش خردسالان تا زمان چهارده سالگي آنها .
در اين مدت همواره بايد مراقب حال ومزاج آنها بود كه آياتري يا خشكي در مزاج آنها و يا سختي در جسم شان در افزايش يا در كاهش و يا در حال اعتدال است.
بايد در كاهش دادن ورزش به تدريج عمل كنند، حتي در ورزش سخت و دشوارهم كه نميخواهند ديگر انجام دهندبايد ترك آن تدريجي باشد ورزش در بين سن خردسالي و نوجواني بايد به صورت معتدل ـ نه كم و نه زياد ـ انجام گيرد. بعد از چهارده سالگي به برنامه رشد و نمو و بهداشت نياز داريم.پس بهتر است به آن توجه كنيم و قبل از هر چيز در زمينهاي سخن گوييم كه اساس برنامه بهبودي تندرستان است و آن هماناورزش است.

متن کتاب قانون از چاپ اینترنتی و رایانهای که توسط وزارت بهداشت در شب

بايد ,دستور ,کودک ,مزاج ,ميشود ,سالگي ,چهارده سالگي ,پيدا ميشود ,دوران کودکی ,کتاب قانون منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

نوشته های عاشقانه مجله تخصص جراحی زیبایی صورت مرجع دانلود فایل Cassaforte تاسیسات دادرس پارسی جامعه سلامت تیم تولید محتوای بهیدو ام پی تری فول