کم خوابی ،بد خوابی و زیاد خوابی

 

تا به حال به ما گفته شده که هشت ساعت خواب در شب برای سلامتی انسان لازم است.حد اقل این مطلب برای نگارنده این سطور مسجل شده است.اما متخصصان جدید عقاید مختلفی دارند ابتدا نظرات آنان را مطرح نموده و سپس از پزشک خودمان پور سینا می پرسیم گه چگونه و چه میزان بخوابیم

دکتر گرگ جکوبز متخصص خواب در مرکز نارسایی خواب دانشکده پزشکی ماساچوست در آمریکا می گوید که پژوهش های ده سال اخیر نشان داده که هشت ساعت خواب ممکن است مضر باشد.

او می افزاید: "۳۴ پژوهش در این زمینه انجام شده، پژوهش های گسترده ای که بیش از دو میلیون نفر را دربرمی گیرد و این ها نشان داده اند که ساعات خواب افراد با عوامل موثر در مرگ و میر ارتباط دارند."

"نگاهی به این تناسب نشان می دهد که با هفت ساعت خواب میزان خطر مرگ به حداقل رسیده و خوابیدن بیشتر و یا کمتر از هفت ساعت خطر مرگ را افزایش می دهد. نکته دیگر این است که در میان کسانی که بیشتر از هفت ساعت می خوابند به نسبت کسانی که ساعات کمتری می خوابند ضریب مرگ و میر افزایش می یابد."

بنابراین به گفته دکتر گرگ جکوبز حالت مطلوب هفت ساعت خواب است. خواب کمتر از هفت ساعت باعث مرگ زودتر می شود و بیشتر از هفت ساعت این خطر را بیشتر می کند.

علم غیردقیق

اما یک متخصص دیگر خواب به نام فرانک کاپوچیو، پروفسور رشته قلب و عروق و امراض مسری در دانشگاه وارویک بریتانیا معتقد است که باید الگوی خواب مطلوب را بین ۶ تا ۸ ساعت در نظر گرفت چون تعیین زمان دقیق برای مدت مطلوب خواب مشکل آفرین است.

او می گوید: "ما پژوهشگران با استفاده از روشهای بسیار ساده سعی می کنیم از مردم بپرسیم که به طور متوسط چند ساعت در شب می خوابند. ولی مردم نمی توانند با دقت به ما بگویند که چند ساعت می خوابند."

به اعتقاد او تکیه بر اطلاعاتی که مردم از رفتار و عادات خود به پژوهشگران می دهند نتیجه این پژوهش ها را به یک "علم غیر دقیق" بدل می کند. ظاهرا اکثر مردم این عادت و یا گرایش را دارند که مدت زمان خواب خود را بیشتر از آنچه که هست تصور کنند.

اما پروفسور کاپوچیو می گوید به طور متوسط ۶ تا ۸ ساعت خواب در طول شب، مثل سه چهارم جمعیت بریتانیا و یا آمریکا، مطلوب است و کسانی که به طور متوسط چنین مدتی می خوابند نباید نگران سلامتی خود باشند.

خطر خواب کم و یا خواب بیش از حد

کسانی که کمتر و یا بیشتر از حد متوسط ۶ تا ۸ ساعت در شب می خوابند با خطر ابتلا به بیماریهای قلب و عروق، فشار خون و دیابت مواجه هستند.

پروفسور کاپوچیو می گوید: "در مورد کسانی که بیش از هشت ساعت و یا کمتر از شش ساعت می خوابند احتمال ابتلا به این بیماریها و یا مرگ زودتر افزایش می یابد."

اما این خطر تا چه حد جدی است؟

وقتی که پژوهشگران پرونده پزشکی و سلامت افراد مورد پژوهش را چند سال بعد دوباره بررسی کردند، متوجه شدند که میزان فوت در میان افراد کم خواب به نسبت افرادی که ۶ تا ۸ ساعت می خوابند، ۱۲ درصد بیشتر بوده است. و در مقایسه با افرادی که ۶ تا ۸ ساعت می خوابند میزان مرگ افراد پرخواب حدود ۳۰ درصد بیشتر بود.

هفت بهترین است
دکتر جکوبز


دکتر گرگ جکوبز می گوید احتمالا هفت ساعت خواب با طبیعت مغز ما انسانها تناسب بیشتری دارد. به گفته او پژوهش های اخیر نشان می دهند که اکثریت افراد بالغ با هفت ساعت خواب احساس سلامتی و انرژی کافی دارند و فقط پنج درصد می گویند که با هفت ساعت خواب در طول روز خسته هستند.

او می افزاید: "به نظر می رسد که هفت ساعت خواب برای اکثریت مردم یک استراحت کاملا طبیعی است و در عین حال با پایین ترین میزان خطر مرگ و میر نیز انطباق دارد. به همین خاطر هفت ساعت خواب در پژوهش ها و نظرسنجی های متفاوت همیشه به عنوان بهترین الگو خود را نشان می دهد"

اما اگر کسی از خوابیدن طولانی لذت می برد و احساس سلامتی می کند به احتمال زیاد هیچ مشکلی ندارد. هیچ شواهد علمی دقیقی وجود ندارد که ثابت کند خواب طولانی باعث مرگ خواهد شد

و پور سینای ایران می گوید!

خواب و بيداري

قبلاً در زمينه هاي خواب سنگين، خواب سبك، بيداري و بيخوابي بياناتي كرديم و گفتيم كه در حالات

معيني براي پديد آمدن و از بين رفتن آنها چه بايد كرد . اين بحث را در طب جزئي بازادامه خواهيم داد. در اينجا
فقط به نكات زيرا كتفاميكنيم :

اگر خواب به اعتدال باشد آعمال نيروي طبيعي بخوبي انجام ميگيرد، نيروي رو اني مي آسايد و بر

گوهرش ميافزايد. حتي ميتوان گفت از آنجا كه خواب سستي آور است نميگذارد روح ـ هرروحي كه باشد ـ
بگدازد.
به اين جهت طعامي كه در حال هضم شدن است بهتر (در خواب) هضم ميشود و ناتوانيهايي كه بر اثر

انواع تحليل رفتگيها به انسان دست داده است، تلا في ميگردد. تحليل رفتگيها چه بر اثر خستگي و چه بر اثر
جماع و يا خشم و غيره باشد، جبران ميگردند.
اگر خواب معتدل با اعتدال كمي و كيفي خلطها برخورد كند، تري بخش و گرم كننده است و براي پيران

بسيار سودمند ميباشد زيرانمناكي را حفظ و ترمزاجي را به حال خود نگه ميدارد.


هم از اين روست كه جالينوس فرموده است: "هرشب يك عددكاهوي كوچك معطر ميخورده است"چون كاهو خواب آور است و معطّر كردن آن براي از بين بردن سرد مزاجي كاهو است.
جالينوس ميفرمايد: "از روزي كه اين كار را ميكنم زياد ميخوابم".

منظورش اين بوده است كه اكنون من پيرهستم و نم بخشيدن خواب براي من خوب است.

در حقيقت این توصيه جالينوس براي كساني كه خواب از آنها گريزان است بهترين درمان است و اگر بعد از

هضم كامل غذا استحمام كنند و آب گرم زياد بر سربريزند، بهترين كمك را به اين درمان خواهندكرد .

ليكن چاره بيخوابي را كه موثرتر از روش نامبرده باشد در بحث درمانها ذكر خواهيم كرد.


خواب تندرستان

تندرستان براي خوابشان بايد برنامه داشته باشند. خواب بايد به اعتدال باشد و وقت معين داشته باشد . در
خواب نبايد زياده روي كنند و از شب بيداري هم پرهيز كنند زيرا بيخوابي زياد براي مغز زيان آور است و براثر آن

تمام نيروها ناتوان ميگردند. بسيار اتّفاق ميافتدكسي شب بيداري ميكشد و خواب را از خود ميراندبه اين جهت
كه ميترسدغش كند و بي نيرو شود.
خواب سنگين بهترين خواب است و خوابي است كه بعد از سرازير شدن خوراك از قسمتهاي بالايي
و آرامش گرفتن آثاربعدي يعني باد و قرقر شكم است . خواب قبل از پيدايش چنين آرامشي در شكم،

زيانهايي در پي دارد و خوابي خوش و پيوسته نيست و در آن شخص خوابيده مرتب پهلو به پهلو ميكند، به پشت
و شكم ميخوابد و همين پهلو به پهلو شدن و بر پشت ورو افتادن زيان د ارد و خوابيده را رنج ميدهد. پس بهتر
آن است كه بعد از سرازير شدن غذا و آرام گرفتن كمي پياده روي كنند و بعد بخوابند.


خواب با شكم تهي بد است و نيرو را از بين ميبرد. خواب با شكم مالامال از غذا نيزبد است زيراخواب
سنگين نميشود و پهلو به پهلوكردن در بر دارد و گذشته از آن طبيعت را بخود مشغول ميدارد و طبيعت از كاري
كه بايد در موقع خواب انجام دهد باز ميماند و هضمي را كه بايد در خواب انجام ميداد به انجام نميرساند .
عارضه اين حالت، از خواب پريدن كسل كننده ودهشت دهنده است و براثر اين بيداري ناگهاني طبيعت كندكار
ميشود و هضم به تباهي ميگرايد.
خواب در هنگام روز بد است، بيماريهاي رطوبتي و سرما خوردگيها وزشت كردن رنگ را در پي دارد، بر
طحال تاثير ميگذارد، پيها را سستی ميدهد، تنبلي آور و اشتها بر است و دوم این که دملها و تبها را همراه دارد .


يكي ازعلل آسيب رساني خواب روزآن است كه زوداز هم ميگسلد و طبيعت از كاري كه دارد دست برميدارد . خواب

شب از آنروي پسنديده است كه كامل ميباشد و سنگيني آن بر وفق مرام است و از گسستگي دور ميباشد .

كسي كه به خواب روزانه خوگرفته است نشايد يكباره از آن دوري جويد و بهتر است به تدريج آن را ترك كند.


طرز خوابيدن

بهتر آن است كه نخست بر پهلوي راست و بعدبر پهلوي چپ بخوابيم كه اين دستورطب وشريعت است .
اگر نخست بر شكم بخوابيم حرارت غريزي متوقف، جمع وتكثير ميشود و در هضم مددكار است . خواب بر پشت
بسيار بد است و بيماريهاي نامطلوبي مانند سكته و فالج وكابوس از آثارآن است، زيرا مواد دفعي را به سوي عقب
ميراند و اين مواد راه و مجرارا كه در جلو واقع و عبارت از سوراخ بيني وكام دهان است گم ميكنند .
بيماران

بسيار ناتوان از آن روي بر پشت ميخوابند كه ماهيچه و اندامشان بر اثر ناتواني تحمل پهلو به پهلو شدن ندارند و
بخشي از بدن كه قويتر از همه است پشت است و بنابراين خود را پشت مياندازند .


همچنين كساني كه بادهان باز ميخوابنداز آن است كه ماهيچه هاي جمع كننده آروارهها در آنها ناتوان است و از عهده كار خود برنميآيند .

در اين زمينه دو گفتار داريم كه در كتابهاي جزئي آمده است و آن را كاملاً شرح دادهايم.

متن قانون از کتاب قانون طبع اینترنتی توسط وزارت بهداشت

خواب ,ساعت ,خوابند ,پهلو ,پژوهش ,گوید ,ساعت خواب ,اعتدال باشد ,تحليل رفتگيها ,خواب انجام ,احساس سلامتی منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

مدرسـه کریم مهـر چلچلا twin rozblog گیم و بازی دانلودستان چگونه بدني زيبا و خوش فرم داشته باشيم دانلود آهنگ جدید دانلود برای شما