دارو از خود انسان

بیش از هزار سال بیش پور سینا اشاره به این نکته دارد که از گوهر خود انسان نیز می توان دارو تهیه کرد. کاری که داروشناسی مدرن آنرا انجام می دهد:


"وقتي دارويي را معتدل مي ناميم مقصود اين نيست كه دارويمزبور معتدل حقيقي است، زيرا كه چنين اعتدالي امكان پذير نيست و مقصود ما بياناين معني نيز نخواهد بود كه اعتدالي نظير اعتدال مزاج آدمی دارد، چه در اين صورت بايد فرآورده اي از گوهر انسان باشد."

نکته دیگر ی که پورسینا اشاره می کند همسانی داروی با بدن انسان است. او دارویی را با مزاج معتدل می شناسد که انرژی بدن انسان بتواند بر آن اثر گذارد.

 

"ليك منظور اين است كه اگر چنين دا رويي به وسيله حرارت غريزي بدن انسان تاثيرپذير باشد به كيفيتي درمي آيد كه با كيفيت- مزاج آدمي سازگار است و به سوي يكي از دو قطب نمی گراید  كه اعتدال در مزاج را از بين مي برد و چنان تاثيري نمی بخشد كه اعتدال را از بين ببرد . "

هم چنین او می افزاید که  منظور از گرمی و یا سردی دارو میزان انرژی است که در بدن ایجاد می کند و آنرا گرمتر می سازد و یا از انرژی بدن می کاهد. امروزه داروهای افزایش فشار خون برای کسانی که افت فشارر دارند و یا داروهای کاهش دهنده فشار خون برای کسانی که افزایش فشار خون دارند همین کار را انجام می دهند.

چنانکه خوردن میوه هایی مانند خیار و کاسنی در بدن خنکی ایجاد می کنند که با کاهش دمای درونی بدن همراه است. گویی از درون انسان خنک می شود. ولی خرما و موز باعث ایجاد انرژی در بدن شده و طبیعتا نوعی افزایش دما در بدن ایجاد می گردد.

"غرض از اعتدال دارو ارزيابي عمل آن د ر بدن انسان است و اگر بگوييم فلان دارو گرم يا سرد است، مقصود اين نيست كه اين دارو بالفطره به نهايت گرمي يا سرديرسيده است و به طور ذاتي گرم تر يا سردتر از بدن انسان است. " تعبير ما در مورد گرمي و سردي دارو آن است كهاين دارو در بدن انسان گرمي يا سردي بيشتر ا ز آنچه كه به طور طبيعي موجود است، ايجاد كند ."

پزشک گرانقدر به تفاوت اثر دارو در بدن موجودات و حتی در ب ن دو انسان  مختلف توجه داشته است:

"ممكن است دارويي كه براي بدن آدمي سرد است براي بدن كژدم، گرم باشد و يا بالعكس، دارويي كه براي بدن انسان گرماست نسبت به بدن مار، سرد باشد . حتي در موردي كه دارويي براي بدن "زيد" گرم است ممكن است براي بدنعمرو گرمتر  باشد . از اينروست كه به پزشك معالج دستور داده شده است كه در تبديل مزاج از دارويي كه نتايج مثبت نمي دهد، صرفنظر كند و به داروي ديگري توسل جويد و هرگز به داروي معيني اعتماد نكند."

 

 

انسان ,دارو ,مزاج ,دارويي ,ایجاد ,انرژی ,برای کسانی ,افزایش فشار منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

عرفان ناب اسلامی تخفیف قرص چاقی سینه کانال تبلیغات درسی و کنکوری ، گروه تبلیغات کنکور و آموزشی آموزش برنامه نویسی چت روم فارسی mylive-myworld شهدای کربلاء سرزمین من توریاب